Oslo universitetssykehus logo
Sykehuset innlandet logo
Universitetet i Oslo logo

Til studiearbeidere

Opplæringsprogrammet:

Alle som skal være studiearbeider må gjennom nettopplæring og simuleringstrening. Hele opplæringsprogrammet må være bestått for å kunne være studiearbeider.

PreMeFen-studiens medisiner

Metoksyflurane

nesespray som medisin

Intranasal fentanyl

Verktøy for intravenøs behandling

Morfin intravenøst

Informasjon

Ambulansetjenesten bidrar aktivt til å gjennomføre en randomisert legemiddelstudie i det miljøet pasientbehandlingen egentlig foregår. Hovedmålet med studien er å undersøke om inhalasjon av metoksyflurane og intranasal fentanyl, som ikke trenger intravenøs tilgang, ikke er dårligere enn morfin intravenøst til pasienter med akutte smerter.

Vi vil også undersøke behov for tilleggsmedisin, bivirkninger, pasienttilfredshet og ambulansetjenesten sin tilfredshet med medikamentregimet pasienten fikk.

I studien vil vi inkludere pasienter med både traumatiske og ikke-traumatiske smerter, for eksempel brystsmerter og buksmerter. Forutsetningen er at tilstanden ikke er livstruende eller ekstremitetstruende.

Studieprosessen består av å vurdere inklusjon, eksklusjon, samtykkeprosessen, randomisering, gjennomføring av det smertestillende regimet pasienten er randomisert til, innsamling av data og lagring av forskningsdata.

Fordi vi forsker på pasienter med akutte smerter er vurderningen rundt samtykke spesielt viktig. Vi kan ikke tillate oss å bruke urimelig mye av pasienten sin tid til innhenting av samtykke. Grundig opplæring er derfor viktig, slik at ambulansepersonellet vet nøyaktig hva de skal gjøre.

Vi tror at ambulansepersonellet som deltar i denne studien vil bli flinkere til å behandle smertepasientene sine i fremtiden, fordi studien gir den enkelte ambulansearbeider mer kunnskap og erfaring med metoksyfluran, intranasal fentanyl og intravenøs morfin.

Studieprosess