Oslo universitetssykehus logo
Sykehuset innlandet logo
Universitetet i Oslo logo

PreMeFen-studien

Forskning på smertebehandling i ambulansetjenesten
Metoksyfluran versus fentanyl versus morfin

Om PreMeFen-studien

PreMeFen er en utprøvingsstudie av tre smertestillende legemidler til bruk i ambulansetjenesten. Vi ønsker å sjekke om inhalasjon av methoksyfluran og nesespray av fentanyl er like effektiv smertebehandling som intravenøs morfin. Pasienter blir inkludert i ambulansetjenesten i Innlandet, og alle voksne over 18 år med akutte smerter er aktuelle for inklusjon.

Studiested

Vitenskapelig sponsor

Økonomisk sponsor

Universitetsforankring