Oslo universitetssykehus logo
Sykehuset innlandet logo
SNLA_logo
Universitetet i Oslo logo

Kontakt

Fridtjof Heyerdahl

Fridtjof Heyerdahl

Coordinating Investigator
  • Forskningsansvarlig
  • Overlege i anestesiologi i Luftambulanseavdelingen OUS
  • Forsker ved institutt for klinisk medisin UiO og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Lars Olav Fjose

Principal Investigator
  • Principal Investigator PreMeFen SI-HF
  • Overlege i Akuttmedisinsk avdeling Gjøvik sykehus og Luftambulanseavdelingen i prehospitale tjenester SI-HF

lars.olav.fjose@norskluftambulanse.no

995 91 112

Mjøssenter Syd, Kastbakkvegen 9, 2390 Moelven

Randi Simensen

Randi Simensen

Study Paramedic
  • Forskningsmedarbeider-paramedic
  • Kompetanseavdelingen
  • Divisjon Prehospitale tjenester
  • Sykehuset Innlandet HF

randi.simensen@sykehuset-innlandet.no

Mjøssenter Syd, Kastbakkvegen 9, 2390 Moelven

 

lars.olav.fjose@norskluftambulanse.no

+4799591112

Mjøssenter Syd, Kastbakkvegen 9, 2390 Moelven

randi.simensen@sykehuset-innlandet.no

Mjøssenter Syd, Kastbakkvegen 9, 2390 Moelven

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Besøksadresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo

Postadresse: Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Email: tom.hanssen@norskluftambulanse.no

Kontaktperson: Tom Hanssen, Director of Research and Development