Oslo universitetssykehus logo
Sykehuset innlandet logo
Universitetet i Oslo logo

Om PreMeFen-studien

Hva er PreMeFen-studien?

Kunnskap om nye smertestillende medikamenter uten behov for intravenøs tilgang kan bidra til tidligere oppstart av akutt smertebehandling i ambulanser, i primærhelsetjenesten og på sykehus.

Enklere metoder for smertelindring kan også bidra til at ambulansepersonell blir mer selvstendig under vanskelige forhold, og kan bidra til en mer effektiv behandling.

Derfor starter UiO, OUS, SNLA og SI-HF en randomisert, open-label, non-inferiority, 3-armet studie som skal sammenligne de non-invasive medikamentene intranasal fentanyl og metoksyfluran inhalasjon med intravenøs morfin i prehospital virksomhet i Innlandet.

PreMeFen-informasjonsskriv til sykehus og legevakter.pdf

Pasient får nesespray

Forskning

Å legge venøs kanyle kan være vanskelig. Vi ønsker å finne ut om andre metoder, som inhalasjon av metoksyflurane eller intranasal fentanyl, kan fungere like bra for pasienter med akutte smerter.

Smertelindring

De fleste pasienter som har smerter, og som er eldre enn 18 år, kan delta i studien. Pasienter vil bli forespurt i møte med ambulansepersonell om de ønsker å delta. Pasientene fordeles tilfeldig mellom de tre studiemedisinene.

Sykehus

Pasienten transporteres oftest til videre behandling.
Før vi forlater pasienten vil vi spørre om pasienten er fornøyd med behandlingen.