Oslo universitetssykehus logo
Sykehuset innlandet logo
Universitetet i Oslo logo

Til pasienter og pårørende

Fra tidligere vet vi at smertestillende behandling i ambulansetjeneste kan være vanskelig. 

Nye og enklere metoder kan bidra til raskere oppstart av behandlingen og mindre forskjeller i akuttbehandlingen av smerte til barn og voksne.

Enklere metoder kan også bidra til at ambulansepersonell i større grad kan løse oppgavene under vanskelige forhold selv, uten å involvere legevakt, legebemannet ambulanse eller luftambulanse.