Oslo universitetssykehus logo
Sykehuset innlandet logo
Universitetet i Oslo logo

Dokumenter

Generelt

Informasjonsskriv til sykehus og legevakter
PreMeFen Protokoll
Informasjonsskriv til pasienter
Informasjonsskriv opplesning
Lenke til internt opplærings- og styringsdokument som krever innlogging

Media

Film om PreMeFen
Film om PreMeFen - For pasienter og pårørende
Film om PreMeFen - For helsearbeidere